Çalışma İzni

Yabancı personellerin Türkiye’de istihdam edilebilmesi için “çalışma izni” alınması gerekmektedir. İzin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yurt dışındaki Türk Temsilciliklerinden alınan “referans numarası” ile yapılır.

Türkiye’de geçerli en az 6 aylık ikamet izni olan yabancılar (öğrenim {Lisans} amaçlı verilen ikamet izinleri hariç) başvurularını doğrudan Çalışma Bakanlığı’na yapabilirler. Bu durumda olan yabancıların “çalışma vizesi” başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

Başvuru aşağıdaki kriterleri sağlayan Türkiye’deki işveren tarafından yapılır:

  • Çalışan her yabancı personel için 5 (beş) Türk çalışan olması,
  • Çalıştıran kuruluşun ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya,
  • Yıllık cirosunun en az 800.000 TL veya,
  • Yıllık ihracatının en az 250.000 USD olması,
  • Çalışan personele verilecek ücretin yabancının yapacağı işe uygun olması vb. koşullar Bakanlıkça incelenir.

Mioseta, başvuru öncesi işveren ve yabancının evrakını inceler, değerlendirmesini yapar ve başvurunun uygunluğu konusunda bilgi verir. Değerlendirme sonrası olabilecek pozitif ya da negatif olasılıklar karşılıklı görüşülür ve başvuru yapılır.

İlk başvuru 1 yıl olarak yapılır. İlerleyen yıllarda, aynı işverende devam edilmesi durumunda 2 ve 3 yıllık uzatmalar yapılabilir.

Nasıl başvuru yapılır?

Mioseta yabancı adına online vize randevusu alır. Yabancı da uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türk Konsolosluğu’na Mioseta tarafından kendisine gönderilen dosya ile randevu gün ve saatinde “çalışma vizesi” başvurusu yapar.

Yabancıya Konsoloslukça referans numarası verilir. Verilen referans numarası ile Mioseta yasal süresi içerisinde “çalışma izni” başvurusunu Bakanlığa yapar.

İşlem adımları sırası ile aşağıdadır

Çalışma Vizesi başvurusu (Türk Konsoloslukları)

01

Türkiye’de en az 6 ay geçerli ikamet izni olmayan yabancılar başvurularını kendi ülkelerindeki ya da ikamet ettikleri ülkedeki Türk Konsolosluklarından yaparlar.
Bu işleme kadar geçen süreçte diğer vize tipleriyle ülkeye giriş yapılsa da yasal çalışma yapılamaz.

02

Çalışma izni başvurusu (Çalışma Bakanlığı)

Yabancının Türk Konsolosluğu’na yaptığı başvuruda verilen referans numarası ile, yasal süresi içinde çalışma izni başvurusu Mioseta tarafından Çalışma Bakanlığı’na yapılır. Onay süresi yaklaşık 4 haftadır.

Çalışma vizesinin pasaporta işletilmesi

03

Çalışma izni onaylandıktan sonra, Yabancı şahsın çalışma vizesi başvurusunu yapmış olduğu konsolosluğa 30 gün içerisinde müracaat ederek yasal harçları yatırması ve pasaportuna çalışma vizesini işletmesi zorunludur.

04

Yabancının sigortalanması ve adres kaydı

Çalışma izni onayından sonra (yurtdışı başvurularında yabancının Türkiye’ye girişini müteakip) yabancının sigorta girişinin derhal yapılması ve 20 gün içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğü’nde adres kaydı yapılması yasal zorunluluktur.

Geçerlilik süresi içerisinde (ilk başvurularda 1 yıl) çoklu giriş ve çıkış imkânı verir. Başvuru sahibine geçerlilik süresi içerisinde yasal olarak çalışma imkânı sağlar.

Sosyal Güvenlik yükümlülükleri doğar. Uzman statüsünde yapılan başvurularda yabancıya ödenecek minimum maaş tutarı brüt asgari ücretin 3 katıdır. (8.829,00 TL)

Vize harç tutarı AB ülkelerinde yaklaşık €240’dur. Belirtilen tutar başvuru yapılan Konsolosluğa göre değişiklik gösterebilir. Yasal harçları başvuru öncesi ilgili Konsolosluktan teyit ediniz.

Ev hizmetlerinde kapsamında yapılacak çalışma izni başvuruları hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Bazı Referanslarımız

yellow
tiano
royalanka
raeltech
plazacubes
pkf
oset
mozayix
kınatics
bomi
alenmot
laitner