İrtibat Bürosu Kuruluşu

İrtibat büroları, yabancı şirketlerin Türkiye’de belirli sürelerle kısıtlı olmak şartı ile Ana Şirkete bağlı olarak hizmet veren temsilcilikleridir.

Ticari faaliyet yapamaz ve fatura kesemezler.

Ekonomi Bakanlığı; Türkiye’de ticari faaliyet yapmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve izin süresini uzatmaya yetkili kurumdur.

İRTİBAT BÜROSU AÇABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:

  1. Şirket Statüsünde olmak: Türkiye’de irtibat bürosu açmak isteyen yabancı tüzel kişiliğin yabancı ülke kanunlarına göre en az 1 yıl önce kurulmuş olup aynı zamanda faal olan bir şirket statüsüne sahip olması gerekmektedir.
  2. Ticari faaliyette bulunmamak: Türkiye’de açılacak irtibat bürosunun ticari faaliyet yapması yasaktır. Dolayısıyla, İrtibat Bürolarının masrafları yurt dışındaki Ana Şirket tarafından karşılanır.

NEDEN İRTİBAT BÜROSU:

Doğrudan yabancı yatırım yöntemlerinden biri de yatırım planlanan ülkeye irtibat bürosu kurmaktır. Türkiye’de yerleşik olmayan ve Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan ticari işletmeler; planlama, fizibilite araştırması, pazar araştırması, teknik destek ve tedarikçi temini gibi amaçlarla yatırıma başlamadan önce yatırım riskini ve maliyetini en aza indirmek için Merkez Şirketlerinin Türkiye İrtibat Bürolarını kurarak, yatırımın yapılacağı ülkeyi, ülkedeki iş olanaklarını ve piyasayı yakından tanıma fırsatı bulabilirler.

Türkiye’de irtibat bürosu kuruluşu konusunda destek almak için Mioseta ile iletişime geçiniz.

Bazı Referanslarımız

yellow
tiano
royalanka
raeltech
plazacubes
pkf
oset
mozayix
kınatics
bomi
alenmot
laitner