Şirket/Şube Kuruluşu

Gelişen pazarlara ulaşma, yeni pazar ihtiyacı gibi nedenlerle, Türkiye’de yerleşik olmayan Yabancı şirketler; Türkiye’deki ticari faaliyetlerini şubeleri veya kurulacak yerel şirketleri aracılığı ile yürütebilirler.

Şubeler ve şirketler İrtibat Bürolarının aksine ticari faaliyet yapabilirler.

Şubeler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  1. Merkeze tabi olma,
  2. Bağımsız olma,
  3. Farklı yerde faaliyet gösterme,
  4. Ortak ya da ayrı muhasebeye sahip olma,
  5. Kendi başına ticari faaliyet yapabilme.

Şubenin yapacağı faaliyetlerin merkezin faaliyetleri ile aynı veya benzer olması gerekir. Buna karşın ayrı bir şirket kurulduğunda Ana Şirketin faaliyet konusu haricinde de faaliyette bulunabilir.

Şubelerin ticaret siciline tescili ve odaya kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu zorunluluk, Türk Ticaret Kanunu’nda “Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur” şeklinde belirtilmiştir.

Şirket Kuruluşu

Ana şirketin tüzel kişilik olarak ortağı olduğu yabancı sermayeli bir şirket kurulabilir.

Her iki başvuru şeklinde de farklı bir ülkenin yasal prosedürleri ve bürokrasi ile zaman kaybetmemek için Mioseta’dan destek alınız.

Mioseta, İngilizce bilen muhasebe elemanları ile yurt dışındaki işveren ile muhasebe kayıtlarının tutulması konusunda doğrudan irtibat halinde olacaktır.

Bazı Referanslarımız

yellow
tiano
royalanka
raeltech
plazacubes
pkf
oset
mozayix
kınatics
bomi
alenmot
laitner